AUSTRO Baumaschinen

Bezúročný úvěr na rozvoj Vašeho podnikání

Program Expanze přináší malým a středním podnikatelům zvýhodněné úvěry na zahájení či rozvoj podnikání. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy, musí být spolufinancovány komerčním úvěrem některého ze smluvních partnerů ČMZRB. Program je financován z ESI fondů v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu.

Jaký úvěr můžete získat?

bez úroku a bez poplatků

výše úvěru 1 – 45 mil. Kč

až do výše 45 % způsobilých výdajů projektu

splatnost až 7 let, resp. až 10 let (je-li úvěr převážně určen na nemovité věci)

odklad splátek až 3,5 roku

finanční příspěvek na úhradu úroků komerčního úvěru až 2 mil. Kč

Zvláštní podporované aktivity

výše úvěru 650 tis. – 60 mil. Kč

splatnost až 10 let

odklad splátek až 4 roky

finanční příspěvek na úhradu úroků komerčního úvěru až 4 mil. Kč

(zavedení/rozvoj vysokorychlostního internetu, efektivní využívání vody v průmyslu, zpracování dřeva poškozeného kůrovcem, podnikatelská centra, materiálové a energetické využití odpadů, od 1. 4. 2020 nově: rodinné podniky)

 

Na co jej můžete použít?

k pořízení nových strojů a zařízení

k pořízení či rekonstrukci staveb využívaných k podnikatelské činnosti

k pořízení technologických postupů, programů a licencí a software

Pro koho je určen?

pro malé a střední podnikatele podnikající (plánující podnikat) v oblastech, jako jsou zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, doprava a skladování, ubytování, stravování, pohostinství, informační a komunikační činnosti a dalších

Podporované regiony

Podporované oblasti podnikání

loading