AUSTRO Baumaschinen

Dotace na pořízení technologií k získávání a využití druhotných surovin

Pracujete s odpadem a vidíte příležitost pro jeho další využití? Plánujete zavést moderní technologii k získávání druhotných surovin pro další využití? Zavádíte inovativní technologii k výrobě výrobků vyrobených z druhotných surovin? Víte, že přímo na tyto investice můžete využít dotace? Vzorem Vám mohou být projekty, s kterými máme zkušenosti.

Recyklace odpadu ve stavebnictví/odpadářství

·         Pořízení drtící linky, třídicí linky, kolového a pásového nakladače, dozeru

·         Výstupem projektu jsou roztřízené jednotlivé frakce kameniva, které následně může společnost buď využít ve vlastní činnosti, nebo je může prodávat

Recyklace odpadu ve stavebnictví

Recyklace odpadu v recyklačních dvorech

·         Pořízení lisu, kolového nakladače, překládkového rypadla, váhy

·         V rámci projektu budou lisovány objemné kusy kovového odpadu se šponami a prachem z průmyslové výroby do briket, které budou dále vykupovány a taveny

recyklace odpadu v recyklačních dvorech

Výroba z druhotné suroviny

·         Společnost má na vstupu recyklovanou (druhotnou) surovinu – ta vznikla za pomocí technologií a postupů uvedených v předchozím případu nebo nákupem na trhu

·         Nyní chce pořídit technologie, které z druhotné suroviny umožní vytvářet produkty/meziprodukty (např. beton, betonové kostky, prefabrikované výrobky, atd.)

·         Stavební firma tak pořídí betonárnu, nakldače, kontejnery, 3D tiskárnu na beton, formy pro prefabrikovanou výrobu, atd…

Výroba druhotné suroviny

Recyklace části odpadu při obrábění

·         Pořízení technologií třískového hospodářství pro čištění odpadu vznikajícího při obrábění a jeho další zpracování

·         Pořizované technologie umožní opětovné využití chladící emulze a zároveň zbaví kovový odpad statutu nebezpečného odpadu

recyklace části odpadu při obrábění

Opětovné využití materiálu v plastařské výrobě

·         Pořízení recyklačních nebo regranulovacích linek

·         Navrácení nevyužitého materiálu z výroby zpět do procesu

Opětovné využití materiálu v plastařské výrobě

Kdo může žádat o dotaci

 • Podnikatelé s min. dvěma uzavřenými účetními obdobími

Na co lze získat podporu

 • pořízení strojů a zařízení k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě (např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností)
 • technologie na získávání druhotných surovin z nekomunálního odpadu (např. drcení stavebního odpadu na jednotlivé frakce)
 • pořízení strojů na výrobu výrobků z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami tam, kde je to ekonomicky výhodné

Kolik lze získat na jeden projekt

 • dotace je poskytována ve výši 1-70 mil. Kč s mírou podpory 25-45 %

Další informace

 • druhotnou surovinou se pro účely této dotace rozumí vedlejší produkty výroby, upravený odpad, materiály získané z výrobků podléhajících zpětnému odběru a dalším podobným výrobkům a nespotřebované vstupní suroviny a materiály předávané k novému využití
 • nebudou podporovány projekty zaměřené na zpracování komunálního odpadu

Vybrané referenční projekty

Klient

Název projektu

Dotace

BOPAL – Window and door accessories, s. r. o.

Pořízení a implementace recyklační linky ve společnosti BOPAL – Window and door accessories, s.r.o.

38 524 290 Kč

CE.ENERGY SERVICES, s.r.o.

Technologii na energetické využití odpadu z plastu

21 028 066 Kč

Smětal s.r.o.

Zavedení moderních prvků cirkulární ekonomiky ve společnosti Smětal s.r.o.

17 489 250 Kč

THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o.

Tvorba druhotných surovin ve stavebnictví

8 336 040 Kč

HYDRAP, spol. s r.o.

Pořízení linky na odstřeďování mosazných a ocelových třísek

1 210 000 Kč

Kdo je RPA?

Skupina RPA poskytuje poradenské služby v oblasti grantů a dotací již od roku 2002. Asistujeme svým klientům v rámci celého dotačního cyklu, tedy od posouzení záměru až po udržitelnost projektu. Padesátičlenný tým RPA pokrývá veškeré odbornosti, které je třeba ke kvalifikovanému poradenství. Pro své klienty z řad měst, škol, firem i neziskových organizací jsme za více než 17 let své existence získali dotace v celkové výši přesahující 19 mld. Kč.

Co získáte spoluprací s RPA

 • etablovaného a solidního partnera
 • komplexní a individualizované řešení
 • vysokou šanci na získání dotace
 • know-how obdobných projektů
 • partnera s pojištěním profesní odpovědnosti

Naše služby

 • zmapování dotačních možností
 • zpracování žádosti
 • projekční činnost
 • výběrové řízení
 • realizační management

Regionální poradenská agentura, s.r.o.                           Ing. Jaroslav Kopecký

Starobrněnská 20, 602 00, Brno                                         Regionální poradenská agentura, s.r.o.

IČ: 26298163                                                                         Senior project manager

Tel.: +420 542 211 083                                                        Mob.: +420 733 712 463

Web: www.rpa.cz                                                                   E-mail: kopecky@rpa.cz

 

 RPA_15let_new_white

loading