AUSTRO Baumaschinen

ROZVOJ ELEKTROMOBILITY VE SPOLEČNOSTI AUSTRO BAUMASCHINEN, S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci splnění povinnosti prezentace výsledků projektu, tzn. diseminačních aktivit dle kapitoly výzvy 9.3. Specifické podmínky programu NUT, mi dovolte představit realizovaný projekt:

V období od 29.7.2020 do 31.8.2021 realizovala společnost AUSTRO Baumaschinen, s.r.o. projekt s názvem „Rozvoj elektromobility ve společnosti AUSTRO Baumaschinen, s.r.o.“ a to v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) – Nízkouhlíkové technologie – V. Výzva – aktivita ELEKTROMOBILITA. Předmětem projektu byl nákup 6 elektromobilů, se záměrem společnosti směřovat k environmentálně odpovědnému způsobu podnikání. Výsledkem projektu je posílení konkurenceschopnosti a strategického rozvoje společnosti. Hlavními přínosy je především výrazná úspora finančních prostředků za pohonné hmoty a servis vozu. Ušetřené prostředky alokovala společnost do svého dalšího rozvoje. Dále došlo ke zlepšení marketingu a celé propagace firmy.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci OP PIK. Celkové způsobilé výdaje projektu byly 5 211 405,12 Kč, udělená dotace tvořila 1 563 421,53 Kč.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0023191

loading